براي کاهش وزن اشتباه نکنيداگر شدت ورزش يکنواخت باشد و کم و زياد نشود، به روند چربي سوزي کمک نمي کند. شدت ورزش را تغيير دهيد.


ممکن است فردي را ديده باشيد که با وجود تمام تلاشي که براي کاهش وزن انجام مي دهد، اصلا وزنش پايين نمي آيد. بايد دانست که نکته هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد که بايد رعايت شود. در ادامه مطلب به چند نکته در اين زمينه اشاره مي کنيم.

کالري غذاها را ملاک قرار ندهيد

جداي از اين که ميزان کالري اصلاً معيار کاملي براي تعيين موفقيت يک رژيم کاهش وزن نيست، اين نکته را هم بايد بدانيم که بيشتر افراد، کالري مصرفي را  اشتباه محاسبه مي کنند

ورزش يکنواخت و تکراري انجام ندهيد

اگر شدت ورزش يکنواخت باشد و کم و زياد نشود، به روند چربي سوزي کمک نمي کند. شدت ورزش را  تغيير دهيد.

درخوردن غذاهاي سالم، زياده روي نکنيد

بايد مقدار غذاي سالمي را  هم که مي خوريد، کنترل کنيد و زياده روي نکنيد.

قلبي،عروقي

بسياري از کارخانه ها به منظور خوش طعم کردن خوراکي هاي رژيمي از افزودني هاي ديگري که چاق کننده است ، استفاده مي کنند.

ورزش هاي استقامتي و کارديو(قلبي،عروقي)را ادغام کنيد

چربي فقط از يک ناحيه از بدن برداشته نمي شود بلکه از کل بدن سوزانده مي شود. پس اين گونه نيست که بتوانيد فقط چربي شکم را بسوزانيد و چربي نواحي ديگر، دست نخورده باقي بماند.

دکتر من

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی