ارتقاي کسب و کار

 

بعضي مسائل نسبت به توسعه کسب و کار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه کوچك خود به موفقيت برسيد ، عامل رشد و ترقي يكي از مهمترين هاست.

ادامه مطلب: ارتقاي کسب و کار

انديشه کسب و کار

 

شروع کسب و کار يكي از جالبترين عملكردهايي است که يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و کاري را آغاز

ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود.

ادامه مطلب: انديشه کسب و کار

١٢ ايده براي بازاريابي در يك اقتصاد ضعيف

 

١- همواره تفكر بازاريابي داشته باشيد. يك پوشه براي نگه داري هر نو ع ايده خوبي که به ذهنتان مي رسد، اختصاص دهيد و نمونه ي نامه هاي

مستقيم پستي ، آگهي هاي تبليغاتي چشمگير و هر نوشته يا کاغذي که مربوط به امور تبليغات مي شود را در آ ن نگهداري کنيد تا در آينده

ادامه مطلب: ١٢ ايده براي بازاريابي در يك اقتصاد ضعيف

6 راه جلوگیری از ضررهای مالی

1-از اعتبار کاری که انجام میدهید اطمینان کامل حاصل کنید.

در جایی که کار می کنید اگر احساس می کنید کاری انجام می دهید با درآمدتان نمی خواند از مسئولین راه حلی بخواهید

ادامه مطلب: 6 راه جلوگیری از ضررهای مالی

زیر مجموعه ها