باید ها و نباید های طرح کسب وکار


بايدها


1- در صورتي که براي اولين بار مي خواهيد يک طرح کسب و کار بنويسيد بايستي از تجربه افراد متخصص در اين زمينه استفاده کنيد  .
2- براي دريافت تسهيلات مالي در اکثر موارد بايد طرح کسب و کار مناسبي تهيه کنيد.

ادامه مطلب: باید ها و نباید های طرح کسب وکار

کسب و کار

شروع يك کسب و کار نياز به انگيزه ، علاقه و استعداد دارد. همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه ريزي صحيح دارد. اطلاعات زير براي تهيه

ادامه مطلب: کسب و کار

شروع کسب و کار

 


هر کسب و کاري نيازمند انواع مختلف امور مالي است. يك تجارت موفق از سرمايه کافي نشات مي گيرد. در اينجا چالشهاي زيادي وجود دارد

ادامه مطلب: شروع کسب و کار

ارتقاي کسب و کار

 

بعضي مسائل نسبت به توسعه کسب و کار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه کوچك خود به موفقيت برسيد ، عامل رشد و ترقي يكي از مهمترين هاست.

ادامه مطلب: ارتقاي کسب و کار

زیر مجموعه ها

تبلیغات

  
کسب درآمد