٢٠ قانون طلايي موفقيت در کار و تجارت

 


براي کاميابي در کار بايد با مشكلات و فراز و نشيب هاي زندگي مبارزه نمود ؛ پس هيچگاه بر اثر بروز سختي ها و شكست ها نااميد نشويد: روند زندگي و کار به بازي فوتبال مي ماند که تا آخرين دقيقه ممكن است سرنوشتش تغيير کند.

ادامه مطلب: ٢٠ قانون طلايي موفقيت در کار و تجارت

(Business Plan) طرح کسب و کار


تعريف: طرح کسب و کار سندي مكتوب است که جزئيات کسب و کار پيشنهادي را مشخص ميكند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت کنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و کليه جوانب آن را ارزيابي کند.

ادامه مطلب: (Business Plan) طرح کسب و کار

باید ها و نباید های طرح کسب وکار


بايدها


1- در صورتي که براي اولين بار مي خواهيد يک طرح کسب و کار بنويسيد بايستي از تجربه افراد متخصص در اين زمينه استفاده کنيد  .
2- براي دريافت تسهيلات مالي در اکثر موارد بايد طرح کسب و کار مناسبي تهيه کنيد.

ادامه مطلب: باید ها و نباید های طرح کسب وکار

کسب و کار

شروع يك کسب و کار نياز به انگيزه ، علاقه و استعداد دارد. همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه ريزي صحيح دارد. اطلاعات زير براي تهيه

ادامه مطلب: کسب و کار

زیر مجموعه ها