کارآفريني چيست؟
به معناي " متعهد شدن " نشاُت گرفته است. بنابر تعريف واژنامه دانشگاهي Entreprendre کارآفريني : واژه کارآفريني از کلمه فرانسوي وبستر : کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل کند.


اقتصاد دانان نخستين کساني بودند که در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح کارآفرين و کارآفريني پرداختند. ژوزف شومپيتر کارآفرين را نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش کارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه کالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي کارآفرينان است.
کرزنر نيز که از استادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد کارآفريني را اين گونه تشريح مي کند : کارآفريني يعني ايجاد سازگاري وهماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.
کارآفريني سازماني : فرآيندي است که در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ کارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهور مي رسند.به تعريفي ديگر : فعاليتهاي کارآفرينانه فعاليت هايي است که از منابع و حمايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نوآورانه برخوردار مي باشد.
کارآفرين سازماني: کسي که تحت حمايت يك شرکت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را کشف و به بهره داري مي رساند.
کارآفريني : فرآيندي است که منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.کارآفريني عبارتست از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها.کارآفرين (مستقل) : فردي که مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع کسب و کار است و يا کسي که منابع لازم براي شروع و يا رشد کسب و کاري را بسيج مي نمايد و تمرکز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، کارآفرين فردي است که يك شرکت را ايجاد و اداره مي کند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك کارآفرين ، نوآوري مي باشد.
کارآفرين شرکتي : کارآفريني شرکتي به مفهوم تعهد شرکت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.
ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان : ديويد مك کللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا که اولين بار "نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عقب ماندگي اقتصادي در کشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه کاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي که شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.
کارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را که در مورد کارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند که اهم آنها عبارتند از:
- نياز به توفيق
- تمايل به مخاطره پذيري
- نياز به استقلال
- کارآفرينان داراي مرکز کنترل دروني هستند.
- خلاقيت  

گروه موج سوم در راستای ترویج کسب وکارهای نوین و پردرآمدو فرهنگ سازی خوداشتغالی و روحیه کارآفرینی  و برای  کمک به اشتغالزایی جوانان بیکار و افرادی که جویای کار پاره وقت هستند  بصورت رایگان دوره جدید آموزش مشاغل نوین و خوداشتغالی را شروع کرده است و از طریق برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی برای کاربردی کردن روشها و آموزش تخصصی اقدام نموده هست , بعلت محدود بودن ظرفیت کلاسهای آنلاین  مدت زمان آگهی ها تا تکمیل ظرفیت کلاسها می باشد

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد