شروع کسب و کار

 


هر کسب و کاري نيازمند انواع مختلف امور مالي است. يك تجارت موفق از سرمايه کافي نشات مي گيرد. در اينجا چالشهاي زيادي وجود دارد


، اما منابع زيادي نيز براي کمك شما در دسترس است.
حسابداري و امور مالي کلي
هزينه هاي شروع کار
براي هزينه هاي اوليه کسب و کار خود برنامه ريزي کنيد.
هر کسب و کار متفاوت است و داراي نقدينگي خاص خود است که در مراحل متفاوت توسعه مورد نياز مي شود ، بنابراين هيچ روش کلي
براي ارزيابي هزينه هاي شروع وجود ندارد. بعضي کسب و کارها با يك بودجه محدود نيز مي تواند شروع شود ، در حاليكه سايرين ممكن
است نيازمند سرمايه گذاري عظيم باشد. اما نكته مهم اين است که آيا شما داراي پول کافي براي شروع کار و به اصطلاح ريسك هستيد.
براي شناسايي هزينه هاي شروع ، بايد همه هزينه هاي تجاري را در مراحل اوليه تخمين زنيد. بعضي از اين هزينه ها يك بار است ، مانند
هزينه ثبت شرکت و بهاي خريد يك مكان. اما بعضي از هزينه ها بصورت مستمر است مانند بيمه ، مصارف عمومي ( برق و تلفن ) و غيره.
با برآورد اين هزينه ها فكر کنيد که آيا ضروري هستند. يك بودجه واقعي براي شروع بايد شامل عناصر مي باشد که براي شروع کسب و کار
لازم است. اين هزينه ها به دو بخش مجزا تقسيم مي شوند: هزينه هاي ثابت ( هوايي ) و متغير ( مربوط به فروش ). هزينه هاي ثابت شامل
مشخصه هايي مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بيمه و هزينه هاي امور اجرايي است. هزينه هاي متغير شامل خريد ، بسته بندي ، کمسيون
فروش و هزينه هاي مربوط به فروش مستقيم يك محصول است.
کارآفرين روش براي محاسبه هزينه هاي شروع استفاده از يك برگه گزارش کار است که مشخص ههاي هزينه هاي متفاوت را فهرست بندي
کرده است.
اينكه چه مقدار هزينه لازم است، بستگي به نوع کسب و کارتان دارد. بسياري از کسب و کارهاي خانگي را مي توان با هزينه اي خيلي
ناچيز شروع کرد. بالطبع کسب و کارهاي بزرگتر هزينه هاي بيشتري در بر خواهد داشت. فكر خوبي است که يك ليست جامع از تمام هزينه
هاي پيش بيني شده داشته باشيد و سپس يك گردش وجوه براي ١٢ ماه تهيه کنيد.گروه موج سوم در راستای ترویج کسب وکارهای نوین و پردرآمدو فرهنگ سازی خوداشتغالی و روحیه کارآفرینی  و برای  کمک به اشتغالزایی جوانان بیکار و افرادی که جویای کار پاره وقت هستند  بصورت رایگان دوره جدید آموزش مشاغل نوین و خوداشتغالی را شروع کرده است و از طریق برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی برای کاربردی کردن روشها و آموزش تخصصی اقدام نموده هست , بعلت محدود بودن ظرفیت کلاسهای آنلاین  مدت زمان آگهی ها تا تکمیل ظرفیت کلاسها می باشد.                                                                                    

 

 برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد