ارتقاي کسب و کار

 

بعضي مسائل نسبت به توسعه کسب و کار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه کوچك خود به موفقيت برسيد ، عامل رشد و ترقي يكي از مهمترين هاست.

 

جرقه اين رشد از همان شروع کار در مراحل اوليه روشن ميشود. در حقيقت گشودن بالها و جستجوي يك افق تجاري جديد يك دوره محسوب مي شود. در هر صورت همانند مراحل اوليه توسعه ، رشد تجاري نيازمند تدارکات اوليه ، تعهدات جدي و تمايل براي محاسبه خطرات موجود است. گروه موج سوم در توسعه و رشد تجارت به شما کمك خواهد کرد.

پيش بيني

بررسي ميزان و مقدار حرکت به معناي آينده نگري است حتي اگر شما به زبان حال توجه داشته باشيد. پيش بيني و برنامه ريزي در موفقيت مستمر شما حياتي هستند.

پيش بيني رشد : تفكر استراتژيك

براي آنكه يك رهبر نافذ باشيد بايد مهارتهاي خود را از طريق تفكر استراتژيك توسعه دهيد. اين تفكر فرآيندي است که با آن ديد تجاري شما توسعه مي يابد و تواناييهاي خود را در کار تيمي وحل مشكلات تقويت مي کنيد. آن همچنين به شما در مواجهه با تغييرات کمك مي کند تا براي معاملات خود طرح ريزي داشته باشيد و فرصتها و احتمالات موجود را در نظر بگيريد.

تفكر استراتژيك شما را مستلزم مي کند تا به يك پيامد ايده آل در خصوص کسب و کار برسيد و آنگاه روي نكات عقب مانده کار کنيد و آن از طريق توجه بر چگونگي توانايي در رسيدن به اين ديدگاه بدست مي آيد. زماني که ديد استراتژيك را براي عملكردهاي تجاري توسعه مي دهيد

۵ معيار متفاوت وجود دارد که بايد روي آنها تمرکز کرد. اين ۵ معيار به تعريف يك پيامد ايده آل کمك مي کند. بعلاوه آنها شما را در توسعه ،مراحل لازم در ايجاد اين بصيرت تجاري هدايت مي کنند:

١- سازماندهي: سازماندهي يك تجارت شامل افرادي است که با آنها کار مي کنيد ، ساختار سازماني کسب و کار شما و منابع لازم براي انجام همه امور ، سازمان شما چه شكلي است؟ ساختاري که از آن حمايت مي کند به چه گونه است؟ افراد ، منابع و ساختار را چگونه براي رسيدن به يك پيامد ايده آل ترکيب مي کنيد؟

٢- نظرات: زماني که از هواپيما به دنياي پائين نظري افكنيد ، نسبت به زماني که روي زمين هستيد بيشترمي بينيد. تفكر استراتژيك مشابه آن است و اين امكان را فراهم مي کند تا از بالا نگاه کنيد. با افزايش قدرت مشاهده شما از عملكرد افراد و چگونه حل مشكلات به طرز کارا وتشخيص ميان آن راه حلها آگاه مي شويد.

٣- ديدگاه: آن روش ديگري از تفكر است . در تفكر استراتژيك چهار نقطه عطف براي در نظرگرفتن زمان شكل گيري استراتژي تجارت وجود دارد: ديدگاه محيطي ، بازار ، پروژه و سنجش. ديدگاهها مي توانند به عنوان وسيله اي براي کمك به تفكر ، شناسايي عناصر اصلي و تطبيق عملكردها براي دستيابي به موقعيت ايده آل محسوب شوند :

۴- نيروهاي هدايتي: اين نيروها که موجب رسيدن شما به يك نتيجه ايده آل مي شود چيست؟ هدف و ديدگاه شما چيست؟ اين نيروها درحقيقت اساسي براي تمرکز تجاري شما است ( به عنوان مثال از چه چيزي براي تحريك افراد استفاده مي کنيد تا به خوبي عمل کنند ).

مثالهاي آن شامل : مشوق هاي فردي و سازماني ، معيارها و اهداف ، عوامل توليدي مانند عملكرد ، عوامل کمي مانند نتايج يا تجربه ها ،

عملكرد منسجم ، کارايي و توليد است.

۵- موقعيت ايده آل: بعد از کار روي چهار مرحله اول ، بايد قادر باشيد تا موقعيت ايده آل را تعريف کنيد. موقعيت ايده آل شامل: شرايط لازم براي بهره مند بودن تجارت، فرصتهاي تجاري آتي ،مهارتهاي اصلي و استراتژيها و تاکتيك ها براي در هم آميختن اين عوامل

زمانيكه روي اين ۵ عامل کاري کنيد مهارتهاي شما در امور زندگي افزايش مي يابد و مي توانيد به ديگران القا کنيد که ايده شما بهترين است.

در هنگامي که در جاده کار به موانع و چاله هايي برخورد مي کنيد ، اينها کارساز است. آيا اين همان چيزي نيست که مي خواستيد؟ يك فرآيند خاص در تصميم گيري مزايايي وجود دارد. مشخص ترين امتياز کاهش سطح استرسي است که شما ممكن است آنرا تجربه کنيد.

تصميم هاي نافذ با استفاده از فرآيند مشخص ايجاد مي شود. آنها بر اساس معيارها و ادراکي است که فرد تصميم گيرنده اتخاذ مي کند وشامل جايگزين ها و انتخابهاي صحيحي است که خود در راستاي تشخيص به موقع مي باشد. تصميم گيري نافذ ممكن است از معيارهاي اجتماعي و انتظارات مربوط به آن تبعيت نكند، اما بر اساس آنچه که فرد تصميم گيرنده در خصوص انتخابهاي خود اتخاذ مي کند باشد.

 

گروه موج سوم در راستای ترویج کسب وکارهای نوین و پردرآمدو فرهنگ سازی خوداشتغالی و روحیه کارآفرینی  و برای  کمک به اشتغالزایی جوانان بیکار و افرادی که جویای کار پاره وقت هستند  بصورت رایگان دوره جدید آموزش مشاغل نوین و خوداشتغالی را شروع کرده است و از طریق برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی برای کاربردی کردن روشها و آموزش تخصصی اقدام نموده هست , بعلت محدود بودن ظرفیت کلاسهای آنلاین  مدت زمان آگهی ها تا تکمیل ظرفیت کلاسها می باشد.

 

  برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد