انديشه کسب و کار

 

شروع کسب و کار يكي از جالبترين عملكردهايي است که يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و کاري را آغاز

ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود.

 

کارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح کسب و کار دقيق و کارا ميتواند

منجر به شروع يك کسب و کار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي کنيد آنچه را که ديگران انجام ميدهند، بررسي

کنيد تا به چگونگي شروع کار پي ببريد.

سنجش ميزان آمادگي براي شروع کسب و کار

با وجود اينكه کارآفريني ميتواند منجر به موفقيتهاي زيادي شود اما شما بايد آماده و حاضر باشيد. حتما زماني را صرف تشخيص آمادگي خود

براي شروع کسب و کار کنيد.

- آيا کارآفريني براي شما مناسب است؟

- آيا قادريد تشكيلات اقتصادي خود را کنترل کنيد؟

در کسب و کار هيچ تضمين و گارانتي وجود ندارد، اما ميتوانيد با طرح يك نقشه مناسب و بررسي دقيق آن شانس موفقيت خود را افزايش

دهيد.

در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان يك دارنده کسب و کار مورد ارزيابي قرار دهيد. با دقت به پرسشهاي زير توجه آنيد:

آيا شما تازه کار هستيد؟

با شخصيتهاي متفاوت چگونه برخورد ميكنيد؟

چگونه تصميم گيري انجام ميدهيد؟

صاحبان کسب و کار کوچك نيازمند تصميم گيريهاي سريع و پايدار هستند؟

آيا داراي استقامت روحي و جسمي کافي براي شروع و راه اندازي يك کسب و کار هستيد؟

چگونه برنامه ريزي و سازماندهي ميكنيد؟

تحقيقات نشان ميدهيد که طرحهاي ضعيف عامل شكست در کار ميشوند. سازماندهي موثر مالي و برنامه ريزي دقيق در توليد ميتواند از

هرگونه ورشكستگي جلوگيري کند.

آيا گامهاي شما به ميزان کافي مستحكم است؟

ايجاد يك کسب و کار ممكن است شما را از لحاظ روحي خسته کند. بيشتر صاحبان کسب و کار از قبول اين همه مسئوليت سنگين به

سرعت خسته و دلسرد ميشوند. انگيزه قوي در حفظ و بقاي کار به شما کمك ميكند.

کسب و کار شما چگونه بر روابط کاري شما اثر ميگذارد؟

اولين سالهاي شروع کسب و کار ممكن است فشارهايي را وارد کند. اين موضوع حائز اهميت است که افراد بدانند چه

انتظاري دارند و شما بايد کاملا مطئن باشيد که گروه موج سوم  در طول اين زمان شما را حمايت ميكنند. تا زمانيكه کسب و کار شما سود آور شود

چند نکته •

کار سخت و طولاني مزايايي براي شما دارد و سود آن به جاي آنكه نصيب شخص ديگري شود به شما ميرسد. •

بدست آوردن پول و رشد کاري بسيار لذت بخش است. •

اقدام به کار مخاطره آميز ميتواند جذاب و نيازمند جسارت بالائي باشد. •

. ايجاد يك کسب و کار هميشه منجر به يادگيري ميشود.

 

 

 گروه موج سوم در راستای ترویج کسب وکارهای نوین و پردرآمدو فرهنگ سازی خوداشتغالی و روحیه کارآفرینی  و برای  کمک به اشتغالزایی جوانان بیکار و افرادی که جویای کار پاره وقت هستند  بصورت رایگان دوره جدید آموزش مشاغل نوین و خوداشتغالی را شروع کرده است و از طریق برگزاری کلاسهای آنلاین مجازی برای کاربردی کردن روشها و آموزش تخصصی اقدام نموده هست , بعلت محدود بودن ظرفیت کلاسهای آنلاین  مدت زمان آگهی ها تا تکمیل ظرفیت کلاسها می باشد.

 

 برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

برای ورود به کانال گروه موج سوم اینجا کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

  
کسب درآمد