تأثیر مغز بر انسولین 

یکی از خصوصیات بیماری دیابت نوع دو مقاومت به انسولین است از میان سلولهایی که بطور طبیعی به انسولین پاسخ می دهند، سلولهای عصبی در هیپوتالاموس هستند. داده های جدیدی توسط محققین کالج پزشکی انشتین در نیویورک از مطالعه بروی موش و مسیرهای مولکولی در هیپوتالاموس در مقاومت به انسولین نشان می دهد که  انسولین نقش اصلی در کنترل قند در بدن از طریق توانایی تولید سلولهایی در کبد و بافت چربی برای جذب گلوکز از خون و ذخیره آن برای استفاده های بعدی ایفاء می کند.

ادامه مطلب: تأثیر مغز بر انسولین

نقش پروتئین LIF در رشد رگهای خونیرشد کنترل نشدۀ رگهای خونی کلید اصلی بسیاری از بیماریها می باشد از این جمله می تواند به بیماری چشمی در افراد دیابتی ( رتینوپاتی دیابتی) اشاره کرد. کشف مکانسیم های دخیل در این مسئله موفقیتی در درمان بیماری ها محسوب می شود . محققین ژاپنی در دانشگاه Keio متوجۀ نقش پروتئین ویژه ای بنام LIF در رشد رگهای خونی در موش شدند.

ادامه مطلب: نقش پروتئین LIF در رشد رگهای خونی

نیکوتین و مقاومت به انسولین 

نیکوتین موجود در سیگار موجب ایجاد مقاومت به انسولین می شود که نهایتاً منجر به prediabetes ( مرحلۀ قبل از بروز دیابت) می گردد.

این موضوع در کنفرانس سالانه جامعۀ غدد در واشنگتن ارائه شد.

چرا افراد سیگاری در خطر ابتلا به دیابت هستند؟

 گروهی از محققین با  دادن  داروی مکا میل آمین (کاهش دهندۀ  تأثیر نیکوتین ) به  موشها  اثر نیکوتین بر انسولین را  بررسی کردند .

ادامه مطلب: نیکوتین و مقاومت به انسولین

واکسن دیابت : جلوگیری و مداوای دیابت 

محققین مرکز تحقیقات بیمارستان کودکان پیتزبورگ ازUPMC با همکاری موسسۀ باکستر موفق به تولید ذرات کروی کوچک حاوی مولکولهای اسید نوکلئیک در آزمایشگاه شدند، که در مدلهای حیوانی مبتلا به دیابت نوع یک سبب جلوگیری از بروز و حتی مداوای بیماری می گردند.

در این تحقیق میکرواسفیرهای ( ذرات کروی کوچک) حاوی اسیدهای نوکلیک به موش های مبتلا به دیابت اتویمیون در زیر پوست نزدیک به پانکراس تزریق گردید. این میکرواسفیرها سپس بوسیلۀ گلبول های سفید خون که دندرتیک (dendritic cell) نام دارند به دام انداخته می شوند، مولکولهای اسید نوکلئیک آزاد شده در این سلولها سبب برنامه ریزی مجدد   سلولهای دندریتیک می شوند این سلولها سپس به پانکراس رفته و در آنجا باعث جلوگیری از حمله سیستم ایمنی  به سلولهای بتای تولید کنندۀ انسولین می گردند. در مدت چند هفته موش های دیابتی قادر به تولید مجدد انسولین شده و میزان قند خون آنها کاهش می یابد.

ادامه مطلب: واکسن دیابت : جلوگیری و مداوای دیابت

تبلیغات

  
کسب درآمد