تکنولوژی جدید آزمایش قندخون اختراع شد
یک آزمایشی برای تست قند خون اختراع شده است که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره وجود دارد که توجه شما را به این اختراع جدید جلب می کنیم

ادامه مطلب: تکنولوژی جدید آزمایش قندخون اختراع شد

بیماری شریانهای محیطی و قطع عضو دوباره در بیماران دیابتی
تحقیقات جدیدی که بر روی بیماران دیبابتی درباره قطع عضو انجام گرفته را در ادامه مطلب بخوانید و دراین مورد اطلاعات بیشتری را کسب کنید

ادامه مطلب: بیماری شریانهای محیطی و قطع عضو دوباره در بیماران دیابتی

دیابت با افزایش عفونت خونی باکتریایی چه ارتباطی دارد
نتایخ آخرین یافته های پژوهشگران در باره ارتباط عفونت خونی در بیماران دیابتی را بخوانید

بیماران دیابتی تقریباً 3 برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی مستعد ابتلا به عفونت خونی تهدید کننده ی حیات توسط باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هستند، این یافته ها که در مجله ی اروپایی Endocrinologyمنتشر شده است بر نظارت بیشتر بر عفونت ها در میان مبتلایان به دیابت طولانی مدت  تاکید دارد.

ادامه مطلب: دیابت با افزایش عفونت خونی باکتریایی چه ارتباطی دارد

مراقبت از چشم افراد دیابتی با تکنولوژی جدید اسکن شبکیهاین تکنولوژی جدید شبکیه اسمش Ultrawide field است که در ادامه کاربرد این وسیله و کمک آن به مراقبت از چشم بیماران دیابتی می پردازیم

تصویربرداری جدید  Ultrawide fieldاز شبکیه به تعیین بیمارانی که نیاز به پیگیری معاینات و یا درمان دارند، کمک می کند.

ادامه مطلب: مراقبت از چشم افراد دیابتی با تکنولوژی جدید اسکن شبکیه

تبلیغات

  
کسب درآمد