آسیب های آتش برای بینایی


می خواهیم آسیب های مختلف حرارت های ناشی از گرما و شعله آتش را برای بینایی بررسی کنیم افرادی که با آتش و شعله های آن به صورت مداوم برخورد دارند بهتر است بیشتر مراقب بینایی شان باشند

ادامه مطلب: آسیب های آتش برای بینایی

آسیب های مختلف به بینایی در بهار
برخی افراد با وارد شدن فصل بهار دچار نوعی ورم ملتحمه می شوند و بهتر است این عارضه را به سرعت درمان کنند تا موجب آسیب های مختلف در بینایی تان نشود

ادامه مطلب: آسیب های مختلف به بینایی در بهار

ورم چشم و راههای غذایی برای برطرف کردن آن
آیا ورم چشم را می توانیم با روش های تغذیه ای درمان کنیم این عارضه چشمی را با چه رو شهایی می توانیم برطرف کنیم چه کارهایی از لحاظ غذایی لازم است در پیش بگیریم

ادامه مطلب: ورم چشم و راههای غذایی برای برطرف کردن آن

استعمال دخانیات و آسیب به بینایی
سیگار چه تاثیراتی روی بینایی میگذارد عوارض مختلف استعمال دخانیات  برای بینایی را در این مطلب با هم بررسی میکنیم بهتر است افراد سیگاری در این زمینه به اطلاعات خود بیفزایند

ادامه مطلب: استعمال دخانیات و آسیب به بینایی