تنبلی چشمتنبلی چشم چه نوع عارضه بینایی به شمار می رود و چگونه قابل پیشگیری است افرادی که به این عارضه دچار هستند از چه روش های درمانی موثر می توانند کمک بگیرند توصیه های متخصصین در این زمینه چیست؟

ادامه مطلب: تنبلی چشم

خشک شدن چشم


خشک شدن چشم با چه عواملی پدید می آید این عارضه چه آسیب هایی به بینایی ما میرساند چگونه می توانیم بفهمیم به خشکی چشم دچار شده ایم

ادامه مطلب: خشک شدن چشم

دور چشمانی شفاف داشته باشید


 سیاهی دور چشم را با چه مواد طبیعی می توانیم برطرف کنیم چه روش های درمانی می توانند در این زمینه به ما کمک کنند و تیرگی های دور چشم را برطرف کنند

ادامه مطلب: دور چشمانی شفاف داشته باشید

هرگز به صورت خودسرانه عینک نزنید
استفاده خودسرانه از عینک عوارض جانبی زیادی برای بینایی ما دارد هرگز به طور خودسرانه اینکار را انجام ندهید چون باعث بروز آسیب های مختلف به چشمان شما می شود

ادامه مطلب: هرگز به صورت خودسرانه عینک نزنید