هپاتیت ویروسی


تعریف

هپاتیت‌ ویروسی‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ کبد در اثر یک‌ ویروس‌. هپاتیت‌ ویروسی‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد. شایع‌ترین‌ انواع‌ آن‌ هپاتیت‌ A و B هستند. سایر انواع‌ آن‌ عبارتند از هپاتیت‌ C ، D ، E ، G .

ادامه مطلب: هپاتیت ویروسی

هپاتیت توکسیک

تعریف

التهاب کبد که در واکنش به مواد خاصی مانند الکل، مواد شیمیایی، مواد مخدر و یا مکمل های تغذیه ای ایجاد می شود.

در برخی موارد، هپاتیت سمی در عرض چند ساعت یا چند روز از قرار گرفتن در معرض سم ایجاد می شود. در موارد دیگر، ممکن است چند ماه بعد علائم ایجاد شود.

ادامه مطلب: هپاتیت توکسیک

هپاتیت اتوایمیون

تعریف

هپاتیت خود ایمنی و التهاب در کبد  هنگامی رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن به  کبد حمله کند. اگر چه علت هپاتیت خود ایمنی  طور کامل مشخص نیست، برخی از بیماری ها، سموم و داروها ممکن است  هپاتیت خود ایمنی در افراد مستعد، به ویژه زنان ایجاد کند.

ادامه مطلب: هپاتیت اتوایمیون

هپاتیت الکلی


تعریف

هپاتیت الکلی توصیف التهاب کبد در اثر نوشیدن الکل است

اگرچه هپاتیت الکلی به احتمال زیاد در افراد الکلی  ایجاد شود، رابطه بین نوشیدن الکل و هپاتیت الکلی پیچیده است.  این بیماری می تواند در افرادی که فقط به طور متوسط الکل مینوشند هم ایجاد شود.

اگر شما مبتلا به هپاتیت الکلی هستید، شما باید نوشیدن الکل را متوقف کنید. افرادی که همچنان به نوشیدن مشروبات الکلی ادامه میدهند با خطر تخریب شدید کبد و مرگ روبرو هستند.

ادامه مطلب: هپاتیت الکلی