رتبه بندی الکسا - مزایا و معایبرتبه بندی الکسا دارای مزایا و معایب است. نحوه رتبه بندی الکسا و کارکرد آن در این مقاله آمده است.
 

رتبه بندی الکسا در واقع یک سیستم رتبه بندی وب سایت تعریف شده توسط alexa.com است. رتبه بندی الکسا بر اساس بررسی برخی معیارها مثل تعداد بازدیدها به وب سایت ها اختصاص داده می شود. الگوریتمی که الکسا بر اساس آن به رتبه بندی وب سایت ها می پردازد ساده است. الگوریتم رتبه بندی الکسا بر پایه مقدار ترافیکی که نوار ابزار الکسا نصب شده روی مرورگر کاربران نشان می دهد، کار می کند. این ترافیک بر پایه برخی پارامترها مثل صفحات بازدید شده است.

تعداد دفعاتی که یک صفحه توسط کاربران الکسا بازدید می شود، صفحات بازدید شده نامیده می شود. اگر یک کاربر مشخص یک صفحه را در یک روز چند بار بازدید نماید و یا بعبارتی دیگر یک صفحه توسط یک شخص چند بار در یک روز مشاهده شود، الکسا همه آنها را یک بازدید در نظر می گیرد.

اولین مرحله که در فرایند رتبه بندی الکسا برای یک وب سایت انجام می شود محاسبه تعداد صفحات بازدید شده در یک روز است. سیستم رتبه بندی الکسا همچنین دارای بعضی نمودارهای گرافیکی است که تعداد صفحات بازدید شده در طول بازه های زمانی مختلف را نشان می دهد.

 

ادامه مطلب: رتبه بندی الکسا - مزایا و معایب

تبلیغات

  
کسب درآمد