تهیه خوراکی برای کودکان در مدرسه
برخی خوراکی های روزانه کودکان در مدرسه تهیه می شود و از بوفه خریداری می شود می خواهیم به روش های تهیه آن ها اشاره کنیم و بهداشتی و غیر بهداشتی بودن آن ها را بررسی کنیم

ادامه مطلب: تهیه خوراکی برای کودکان در مدرسه

کمک به اطفال در زمینه بازی کردن

 برای کمک به افزایش هوش و استعداد فرزندانتان توصیه می کنیم آن ها را به بازی تشویق کنید اجازه بازی و تخلیه هیجان به آن ها بدهید و مانع بروز آسیب به روح و روان آن ها شوید و در زمینه بازی آن ها را آزاد بگذارید

ادامه مطلب: کمک به اطفال در زمینه بازی کردن

شیردادن به خردسالان
نحوه شیردادن به اطفال چگونه باید باشد آیا باید آن ها را بیدار کنیم و زمانبندی خاصی در این زمینه باید درنظر بگیریم خواب فرزندمان را به این خاطر برهم بزنیم ؟

ادامه مطلب: شیردادن به خردسالان

هوش اطفال و این دانستنی های مهمآیا میدانستید اطفال از میزان هوش خود خبر دارند و میدانند چه اتفاقاتی در ذهنشان در حال رخ دادن است اطفال به حافظه خود آگاه هستند و از توانایی های ذهنی خود کاملا اطلاع دارند

ادامه مطلب: هوش اطفال و این دانستنی های مهم