شخصیت شناسی با نافمی خواهیم براساس شکل ناف پی به روحیات و شخصیت افراد مختلف ببرثیم ناف به اشکال مختلف وجود دارد و هرشکل آن مربوط به نوع خاصی از شخصیت ها می باشد

ادامه مطلب: شخصیت شناسی با ناف

اصول ارتباط با مادر همسرمادرشوهر و عروس چگونه باید با یکدیگر رفتار کنند اصول رفتار عروس خانم ها با مادرشوهر ها چگونه باید باشد تا موجب بروز اختلاف در بین ان ها نشود چه رفتارهایی در این زمینه باید در نظر بگیرند

ادامه مطلب: اصول ارتباط با مادر همسر

مقابله با افسردگی در این روزهای پایانی سال
اگر می خواهید از استرس و اضطراب در امان بمانید توصیه می کنیم با در پیش گرفتن برخی روش های موثر با آن ها مقابله کنید و شادی و نشاط را جایگزین مشکلات روحی مانند افسردگی کند

ادامه مطلب: مقابله با افسردگی در این روزهای پایانی سال

عواقب ازدواج با آشنا


ازدواج با فامیل می تواند گزینه مناسبی برای آینده و سرنوشت شما نباشد می خواهیم این امر را از جهات مختلف بررسی کنیم و وصلت فامیلی را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و پی به ایرادها و پیامدهای این قبیل ازدواج ها ببریم

ادامه مطلب: عواقب ازدواج با آشنا

تبلیغات

  
کسب درآمد