ابتلا به افسردگی در دوران مجردی 1


این واقعیت که زندگی مجردی احتمال افسردگی را افزایش می دهد هنوز به قوت خود باقی است. اما برای اینکه بتوانیم تصویر روشنی از احتمال ابتلا به افسردگی برای هر فرد به دست آوریم بایستی از این واقعیت عمومی فراتر برویم و

ادامه مطلب: ابتلا به افسردگی در دوران مجردی 1

اشخاص افسرده و روابط میان جنسیت های مختلف


ارتباطات برای افسردگان به مانند زمین هایی مین گذاری شده هستند که هم آن را می طلبند و هم از آن واهمه دارند. بنابراین آگاهی از اینکه روابط به ویژه میان جنسیت های مختلف چگونه باید باشد مهارت بسیار مفیدی است. دبورا تنن، شاید داناترین و

ادامه مطلب: اشخاص افسرده و روابط میان جنسیت های مختلف

ابتلا به افسردگی در دوران مجردی 2


موضوع دیگری هم بر این منبا مطرح است که برخی افراد جویای رابطه صمیمانه و خواهان نزدیکی ای که لازمه یک زندگی زناشویی پایدار است، نیستند. این خاصیت نشانگر بیمار یا غیر عادی بودن آن ها هم نیست.هم نسلان من همه بر این باورند که انسان باید ازدواج کند و

ادامه مطلب: ابتلا به افسردگی در دوران مجردی 2

خشونت علیه همسران در منزل
مشاجرات و اختلافات بین زوجین مختلف امری طبیعی است اما همسرآزاری در اشکال مختلف دیده می شود می خواهیم به انواع آن ها اشاره کنیم و  آمار خشونت علیه همسران در منزل را بررسی کنیم

ادامه مطلب: خشونت علیه همسران در منزل

تبلیغات

  
کسب درآمد