سفید کننده های دندان؛ زیبایی به چه قیمتی؟محصولات سفید کننده های دندان در بعضی موارد منع مصرف دارد که از جمله می توان به پوسیدگی های دندان، جراحت و حساسیت شدید دندانی اشاره کرد.

ادامه مطلب: سفید کننده های دندان؛ زیبایی به چه قیمتی؟

عصب‌کشی دندان نه درد دارد، نه ترسبیشتر بیماران از درمان کانال ریشه یا عصب‌کشی دندان می‌ترسند. عصب‌کشی با وجود تمام تلاش دندان‌پزشکان برای راحت‌ کردن آن برای بیماران، درمان خوشایندی نیست، چون ممکن است درمان برای بیمار آزاردهنده باشد و بعد از درمان و رفع بی‌حسی هم دچار درد شود.a

ادامه مطلب: عصب‌کشی دندان نه درد دارد، نه ترس

عمر دندانتان‌ تمام می‌شود ولی عمر این مسواک باقی استبطور کلی بزاق دهان هم خاصیت ضد پوسیدگی و هم خاصیت تمیز کنندگی‌ دارد جریان بزاق، میکروب‌ها و باقی مانده شیر و مواد غذایی را از سطح دندان‌ها پاک می‌کند.

ادامه مطلب: عمر دندانتان‌ تمام می‌شود ولی عمر این مسواک باقی است

این بیماری در بهار مهمان ایرانیان استبه دلیل استفاده از شیرینی و تنقلات و فاصله گرفتن مردم از بهداشت دندان به خاطر مسافرت‌های نوروزی پوسیدگی دندان ایرانیان در بهار بیشتر است.

ادامه مطلب: این بیماری در بهار مهمان ایرانیان است