باید و نبایدهای دندانیدر صورتی که شما دندان های خود را به صورت ناخودآگاه و یا هنگام خواب به هم فشار داده و یا می سایید، حتما با دندانپزشک مشورت کنید.

ادامه مطلب: باید و نبایدهای دندانی

مشاغلی که "پوسیدگی دندان" را دوچندان می‌کندبرخی از مشاغل با ایجاد تغییراتی مهم در ساختمان‌ دهان و دندان منجر به بروز آسیب‌های جدی در آن‌ها می‌شوند.

ادامه مطلب: مشاغلی که "پوسیدگی دندان" را دوچندان می‌کند

7 اشتباه رایج در مسواک زدنعادت های بد زیادی در مسواک زدن ما وجود دارد که می تواند به دندان های ما آسیب بزند و زیبای لبخند ما را از بین ببرد. برای داشتن دندان هایی سالم تر لازم است این عادت ها را پیدا کرده و برای رفع آنها تلاش کنید.

ادامه مطلب: 7 اشتباه رایج در مسواک زدن

زمانیکه تغذیه در "سلامت دندان‌ها" موثر استدندان در شرایط عادی و خود به خود نمی‌افتد، اما در اثر عواملی می‌تواند لق شود.

ادامه مطلب: زمانیکه تغذیه در "سلامت دندان‌ها" موثر است