كلونازپام - CLONAZEPAM

   در مورد اين‌ دارو
كلونازپام‌ به‌عنوان‌ ضدتشنج‌ تجويز مي‌شود.

ادامه مطلب: كلونازپام - CLONAZEPAM

كلوميپرامين - CLOMIPRAMINE

   در مورد اين‌ دارو
كلوميپرامين‌ براي‌ رفع‌ علايم‌ افسردگي‌، اختلالات‌ وسواسي‌ ـ اجباري‌، اختلالات‌ خوردن‌ و هراس‌، درد عصبي‌ و برخي‌ موارد ديگر تجويز مي‌شود. كلوميپرامين‌ از دسته‌ داروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌حلقه‌اي‌ است‌.

ادامه مطلب: كلوميپرامين - CLOMIPRAMINE

كلستيرامين - CHOLESTYRAMINE

 در مورد اين‌ دارو
كلستيرامين‌ دارويي‌ است‌ كه‌ براي‌ پايين‌ آوردن‌ كلسترول‌ خون‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شود. با كاهش‌ كلسترول‌ خون‌ از بيماري‌هايي‌ كه‌ در آنها كلسترول‌ موجب‌ انسداد رگ‌هاي‌ خوني‌ مي‌گردد، جلوگيري‌ مي‌شود. سطح‌ بالاي‌ كلسترول‌ خون‌ احتمال‌ بروز آنژين‌ قلبي‌، حمله‌ قلبي‌، يا سكته‌ مغزي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. از كلسترول‌ براي‌ كاهش‌ خارش‌ ناشي‌ از افزايش‌ اسيدهاي‌ صفراوي‌ به‌ دنبال‌ بيماري‌هاي‌ كبدي‌ نيز استفاده‌ مي‌شود. كلستيرامين‌ با متصل‌ شدن‌ به‌ اسيدهاي‌ صفراوي‌ به‌دنبال‌ بيماري‌هاي‌ كبدي‌ نيز استفاده‌ مي‌شود. كلستيرامين‌ با متصل‌ شدن‌ به‌ اسيدهاي‌ صفراوي‌ و ديگر مواد داخل‌ روده‌ و كمك‌ به‌ دفع‌ آنها از بدن‌ عمل‌ مي‌كند. بدين‌ طريق‌ كلسترول‌ و اسيدهاي‌ صفراوي‌ اضافي‌ را كاهش‌ مي‌دهد، ولي‌ بيماري‌ زمينه‌اي‌ را درمان‌ نمي‌كند، خارش‌ ناشي‌ از مشكل‌ كبدي‌ 2-1 هفته‌ پس‌ از توقف‌ درمان‌ مجدداً بازمي‌گردد و سطح‌ كلسترول‌ خون‌ 4-2 هفته‌ پس‌ از توقف‌ درمان‌ به‌ سطح‌ پيش‌ از شروع‌ درمان‌ مي‌رسد.

ادامه مطلب: كلستيرامين - CHOLESTYRAMINE

كلاريترومايسين - CLARITHROMYCIN

   در مورد اين‌ دارو
كلاريترومايسين‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ رايج‌ براي‌ درمان‌ گلودرد استرپتوكوكي‌، برونشيت‌، سينوزيت‌، برخي‌ انواع‌ ذات‌الريه‌ (پنوموني‌)، و عفونت‌هاي‌ ديگر مي‌باشد.

ادامه مطلب: كلاريترومايسين - CLARITHROMYCIN