ليتيوم - LITIUM

   در مورد اين‌ دارو
ليتيوم‌ براي‌ درمان‌ مرحله‌ شيدايي‌ در اختلال‌ دوقطبي‌ (شيدايي‌ ـ افسردگي‌) و افسردگي‌ تجويز مي‌شود. اين‌ دارو از فراواني‌ و شدت‌ تغييرات‌ خلقي‌ مي‌كاهد و به‌ شما اجازه‌ مي‌دهد كنترل‌ بيشتري‌ برروي‌ احساسات‌ خود داشته‌ باشيد.

ادامه مطلب: ليتيوم - LITIUM

لووستاتين - LOVSTATIN

 در مورد اين‌ دارو
لووستاتين‌ دارويي‌ است‌ كه‌ سطح‌ كلسترول‌ ليپوپروتئين‌ كم‌ چگال‌ (LDL) را پايين‌ مي‌آورد؛ و در نتيجه‌ به‌ پيشگيري‌ از بيماري‌ كرونري‌ قلبي‌ كمك‌ مي‌كند. لووستاتين‌ بالا بودن‌ كلسترول‌ خون‌ را درمان‌ نمي‌كند؛ بلكه‌ آن‌ را مهار مي‌كند. براي‌ افزايش‌ تأثير اين‌ دارو، بايد از دستورات‌ پزشكتان‌ مبني‌ بر كاهش‌ مصرف‌ اسيدهاي‌ چرب‌ اشباع‌ و كلسترول‌ در برنامه‌ غذايي‌، شروع‌ يك‌ برنامه‌ ورزشي‌، كاهش‌ ورزن‌ تا محدوده‌ مناسب‌، و ترك‌ سيگار (اگر سيگاري‌ هستيد) پيروي‌ كنيد.

ادامه مطلب: لووستاتين - LOVSTATIN

لووتيروكسين - LEVOTHYROXINE

   در مورد اين‌ دارو
لووتيروكسين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ هورمون‌ تيروئيدي‌ در مواردي‌ كه‌ غده‌ تيروئيد مقادير كافي‌ هورمون‌ توليد نمي‌كند، تجويز مي‌شود. از اين‌ دارو همچنين‌ در كاهش‌ اندازه‌ يك‌ تيروئيد بزرگ‌ يا گواتر يا درمان‌ سرطان‌ غده‌ تيروئيد استفاده‌ مي‌شود. در ابتداي‌ درمان‌ با لووتيروكسين‌ مقدار تجويزي‌ دارو كم‌ خواهد بود. سپس‌ لازم‌ است‌ در حالي‌ كه‌ مقدار دارو به‌ تدريج‌ افزايش‌ مي‌يابد. با مراجعات‌ مكرر به‌ پزشكتان‌ و انجام‌ آزمايشات‌، مقدار مناسب‌ دارو براي‌ سوخت‌ و ساز بدن‌ شما مشخص‌ شود. بعد از اين‌ كه‌ اين‌ مقدار تعيين‌ شد، اين‌ آزمايشات‌ سالي‌ يك‌ بار تكرار شوند.

ادامه مطلب: لووتيروكسين - LEVOTHYROXINE

لورازپام - LORAZEPAM

   در مورد اين‌ دارو
لورازپام‌ براي‌ كاهش‌ علايم‌ اضطراب‌، اختلالات‌ خواب‌ و اختلالات‌ ترس‌ تجويز مي‌شود؛ از اين‌ دارو همچنين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شل‌كننده‌ عضلاني‌ استفاده‌ مي‌شود. لورازپام‌ يك‌ داروي‌ بنزوديازپين‌ است‌.

ادامه مطلب: لورازپام - LORAZEPAM