سفادروكسيل - CEFADROXIL

   در مورد اين‌ دارو
سفادروكسيل‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ سفالوسپوريني‌ است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ها در درمان‌ طيف‌ وسيعي‌ از بيماري‌هاي‌ عفوني‌ نظير عفونت‌هاي‌ تنفسي‌، عفونت‌ گوش‌ مياني‌، عفونت‌ پوست‌ و بافت‌ نرم‌، عفونت‌هاي‌ استخواني‌ يا مفصلي‌، و عفونت‌هاي‌ ادراري‌ تناسلي‌ مؤثرند. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ها همچنين‌ براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ در افرادي‌ كه‌ تحت‌ عمل‌ جراحي‌ قرار گرفته‌اند و در افرادي‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ مستعد عفونت‌ هستند استفاده‌ مي‌شوند.

ادامه مطلب: سفادروكسيل - CEFADROXIL

سرترالين - SERTRALINE

   در مورد اين‌ دارو
سرترالين‌ يك‌ داروي‌ ضد افسردگي‌ است‌. اين‌ دارو براي‌ كاهش‌ علايم‌ افسردگي‌ نظير تغييرات‌ اشتها، تغيير در الگوي‌ خواب‌، تشويش‌ و اضطراب‌، از دست‌دادن‌ كشش‌ و تمايل‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ رومره‌، كاهش‌ ميل‌ جنسي‌، تفكر كُند يا اختلال‌ يا تمركز، يا افكار خودكشي‌ يا اقدام‌ به‌ آن‌، تجويز مي‌شود. سرترالين‌ يك‌ مهاركننده‌ بازجذب‌ سروتونين‌ است‌.

ادامه مطلب: سرترالين - SERTRALINE

سايمتيدين - CIMETIDINE

   در مورد اين‌ دارو
سايمتيدين‌ براي‌ مهار ترشح‌ اسيد معده‌ براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ زخم‌هاي‌ معده‌ و دوازدهه‌ و نيز بيماري‌ وازنش‌ معده‌ ـ مروي‌ تجويز مي‌شود.

ادامه مطلب: سايمتيدين - CIMETIDINE

رانيتيدين - RANITIDINE

   در مورد اين‌ دارو
رانيتيدين‌ براي‌ مهار ترشح‌ اسيد معده‌ براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ رخم‌هاي‌ معده‌ و دوازدهه‌ و نيز بيماري‌ پس‌زنش‌ معده‌ ـ مري‌ تجويز مي‌شود.

ادامه مطلب: رانيتيدين - RANITIDINE