نيتروفورانتوئين - NITROFURANTOIN

   در مورد اين‌ دارو
نيتروفورانتوئين‌ يك‌ داروي‌ ضدميكروبي‌ رايج‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ است‌.

ادامه مطلب: نيتروفورانتوئين - NITROFURANTOIN

نفازودون‌ - NEFAZODONE

   در مورد اين‌ دارو
نفازودون‌ يك‌ داروي‌ ضد افسردگي‌ است‌. اين‌ دارو براي‌ تسكين‌ علايم‌ دوره‌هاي‌ افسردگي‌ ماژور تجويز مي‌شود. نفازودن‌ يك‌ مهاركننده‌ بازجذب‌ سروتونين‌ است‌.

ادامه مطلب: نفازودون‌ - NEFAZODONE

سيساپرايد - CISAPRIDE

   در مورد اين‌ دارو
سيساپرايد براي‌ درمان‌ سوزش‌ سر دل‌ ناشي‌ از بيماري‌ پس‌زنش‌ معدي‌ ـ مروي‌ و نيز تخليه‌ تأخيري‌ معده‌ تجويز مي‌شود.

ادامه مطلب: سيساپرايد - CISAPRIDE

سيپروفلوكساسين - CIPROFLOXACIN

   در مورد اين‌ دارو
سيپروفلوكساسين‌ يك‌ داروي‌ ضدميكروبي‌ رايج‌ است‌ كه‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ گوناگون‌ از قبيل‌ عفونت‌ پوست‌ و بافت‌هاي‌ نرم‌، برونشيت‌، سينه‌پهلو (پنوموني‌)، عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌، گاستروانتريت‌ (اسهال‌ شديد)، و نيز عفونت‌هاي‌ كلاميديايي‌ و گنوره‌اي‌ (مثل‌ سوزاك‌) به‌كار مي‌رود.

ادامه مطلب: سيپروفلوكساسين - CIPROFLOXACIN