فاموتيدين‌ - FAMOTIDINE

 در مورد اين‌ دارو
فاموتيدين‌ براي‌ مهار تشرح‌ اسيدمعده‌ براي‌ پيشگيري‌ و درمان‌ زخم‌هاي‌ معده‌ و دوازدهه‌ و نيز بيماري‌ پس‌زنش‌ معده‌ ـ مري‌ تجويز مي‌شود. فاموتيدين‌ يك‌ مسدودكننده‌ گيرنده‌ H2 (هيستاميني‌ نوع‌ دو) است‌.

ادامه مطلب: فاموتيدين‌ - FAMOTIDINE

كلريد پتاسيم - POTASSIUM CHLORIDE

   در مورد اين‌ دارو
كلريد پتاسيم‌ يك‌ مكمل‌ رايج‌ براي‌ درمان‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ سطح‌ پتاسيم‌ در افرادي‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ مصرف‌ داروهاي‌ مُدر، برخي‌ داروهاي‌ ديگر، يا برخي‌ بيماري‌هاي‌ خاص‌ ممكن‌ است‌ دچار افت‌ پتاسيم‌ خون‌ شوند. پتاسيم‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ است‌ كه‌ براي‌ عملكرد بدن‌ ضروري‌ است‌. كاهش‌ پتاسيم‌ خون‌ (هيپوكالمي‌) موجب‌ ضعف‌ عضلاني‌ و تغييرات‌ الگوي‌ الكتريكي‌ قلب‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: كلريد پتاسيم - POTASSIUM CHLORIDE

والپروئيك‌ اسيد - VALPRAIC ACID

   در مورد اين‌ دارو
والپروئيك‌ اسيد براي‌ درمان‌ صرع‌ اَبسنس‌ ساده‌ و مركب‌ تجويز مي‌شود. در اين‌ نوع‌ صرع‌ بيمار به‌طور ناگهاني‌ دچار از دست‌ دادن‌ هوشياري‌ مي‌شود به‌طوري‌ كه‌ چهره‌اش‌ بي‌حالت‌ شده‌، بي‌حركت‌ باقي‌ مي‌ماند. والپروئيك‌ اسيد كمك‌ مي‌كند تا دفعات‌ بروز اين‌ صرع‌ كمتر گردد.

ادامه مطلب: والپروئيك‌ اسيد - VALPRAIC ACID

وارفارين - WARFARIN

   در مورد اين‌ دارو
وارفارين‌ جلوي‌ لخته‌شدن‌ خون‌ را مي‌گيرد، بنابراين‌ از مشكلات‌ ناشي‌ از تشكيل‌ لخته‌ در رگ‌هاي‌ خوني‌ پيشگيري‌ مي‌كند. گاهي‌ به‌ داروهاي‌ ضد انعقاد نظير وارفارين‌، رقيق‌كننده‌ خون‌ گرفته‌ مي‌شود در حالي‌ كه‌ در واقع‌ اين‌ داروها خون‌ را رقيق‌ نمي‌كنند. اگر لخته‌اي‌ وجود داشته‌ باشد، وارفارين‌ آن‌ را حل‌ نمي‌كند، بلكه‌ از بزرگ‌ شدن‌ آن‌ و در نتيجه‌ بروز مشكلات‌ جدي‌تر جلوگيري‌ مي‌كند. اين‌ دارو در موارد گوناگوني‌ از مشكلات‌ قلبي‌، ريوي‌، و رگ‌هاي‌ خوني‌ مصرف‌ مي‌شود. وارفارين‌ يك‌ داروي‌ ضد انعقاد خوراكي‌ است‌.

ادامه مطلب: وارفارين - WARFARIN