كتوپروفن - KETOPROFEN

 در مورد اين‌ دارو
كتوپروفن‌ يك‌ داروي‌ ضد التهابي‌ غيراستروئيدي‌ رايج‌ است‌. از اين‌ دارو براي‌ تسكين‌ درد و كاهش‌ التهاب‌ آرتريت‌ روماتوئيد و استئوآرتريت‌ (آرتروز) در بالغين‌ استفاده‌ مي‌شود. موارد ديگر مصرف‌ اين‌ دارو عبارتند از: سردردهاي‌ عروقي‌ (مثل‌ ميگرن‌)، مشكلات‌ قاعدگي‌، حمات‌ حاد نقرس‌، و ديگر مشكلات‌ التهابي‌ غيرروماتوئيد.

ادامه مطلب: كتوپروفن - KETOPROFEN

كاربامازپين - CARBAMAZEPINE

   در مورد اين‌ دارو
كاربامازپين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ضدتشنج‌ براي‌ انواع‌ گوناگوني‌ از صرع‌ تجويز مي‌شود. اين‌ دارو بيشتر از همه‌ داروهاي‌ ضدتشنج‌ تجويز مي‌شود، زيرا سميت‌ نسبتاً كمي‌ دارد و احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ ناشي‌ از مصرف‌ آن‌ كم‌ مي‌باشد. كاربامازپين‌ همچنين‌ براي‌ تسكين‌ درد نورالژي‌ عصب‌ سه‌قلو استفاده‌ مي‌شود.

ادامه مطلب: كاربامازپين - CARBAMAZEPINE

كاپتوپريل- CAPTOPRIL

   در مورد اين‌ دارو
كاپتوپريل‌ به‌ تنهايي‌ يا همراه‌ با داروهاي‌ ديگر براي‌ درمان‌ پرفشاري‌ خون‌ تجويز مي‌شود. در كنار داروهاي‌ ديگر براي‌ درمان‌ نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ هم‌ مصرف‌ مي‌شود. پزشكتان‌ ممكن‌ است‌ به‌دلايل‌ ديگري‌ نيز كاپتوپريل‌ تجويز كند. كاپتوپريل‌ از طريق‌ مهار آنزيمي‌ كه‌ آنژيوتانسين‌ I (شكل‌ غيرفعال‌) را به‌ آنژيوتانسين II (شكل‌ فعال‌) تبديل‌ مي‌كند عمل‌ مي‌كند. آنژيوتانسين II يك‌ ماده‌ پرقدرت‌ است‌ كه‌ موجب‌ تنگ‌ شدن‌ رگ‌هاي‌ خوني‌ و احتباس‌ سديم‌ و آب‌ در بدن‌ مي‌شود. به‌ همين‌ علت‌ كاپتوپريل‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مهاركننده‌ آنزيم‌ مبدل‌ آنژيوتانسين‌ شناخته‌ مي‌شود. با جلوگيري‌ از تنگ‌ شدن‌ رگ‌ها و احتباس‌ مايع‌ در آنها، كاپتوپريل‌ فشار داخل‌ رگ‌هاي‌ خوني‌ و بار كاري‌ قلب‌ را كاهش‌ مي‌دهد.

ادامه مطلب: كاپتوپريل- CAPTOPRIL

فني‌توئين-PHENYTOIN

   در مورد اين‌ دارو
فني‌توئين‌ ممكن‌ است‌ به‌عنوان‌ يك‌ داروي‌ ضدتشنج‌، يك‌ داروي‌ قلبي‌ براي‌ بهبود ضرباهنگ‌ قلب‌، يا به‌عنوان‌ يك‌ تسكين‌دهنده‌ درد در موارد درد عصبي‌ عصب‌ تري‌ژمينال‌ تجويز شود.

ادامه مطلب: فني‌توئين-PHENYTOIN