متيل‌فنيدات - METHYLPHENIDATE

   در مورد اين‌ دارو
متيل‌فنيديت‌ دارويي‌ است‌ كه‌ در برنامه‌ درمان‌ كلي‌ اختلال‌ بيش‌فعالي‌ كم‌توجهي‌ به‌ كار مي‌رود. اين‌ برنامه‌ شامل‌ بخش‌هاي‌ رفتاري‌ (اجتماعي‌، تحصيلي‌، و روان‌شناختي‌) است‌. اين‌ اختلال‌ با كاهش‌ گسترده‌ توجه‌، افزايش‌ حركات‌ تكانه‌اي‌ و (معمولاً) بيش‌فعالي‌، شناخته‌ مي‌شود. از اين‌ دارو در درمان‌ ناركولپسي‌ (يك‌ بيماري‌ كه‌ در آن‌ بيمار دچار حملات‌ خواب‌ ناگهاني‌ مي‌شود) نيز استفاده‌ مي‌شود. نام‌ تجاري‌ اين‌ دارو ريتالين‌ است‌.

ادامه مطلب: متيل‌فنيدات - METHYLPHENIDATE

متيل‌پردنيزولون - METHYLPREDNISOLONE

   در مورد اين‌ دارو
متيل‌پردنيزولون‌ براي‌ رساندن‌ كورتيكواستروييدها به‌ افرادي‌ كه‌ بدنشان‌ دچار كمبود آنهاست‌ تجويز مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ براي‌ خواص‌ ضدالتهابي‌ و اثراتي‌ كه‌ در سركوب‌ دستگاه‌ ايمني‌ بدن‌ دارد به‌ كار مي‌رود. متيل‌پردنيزولون‌ كمك‌ مي‌كند تا تورم‌، قرمزي‌، خارش‌، و واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌ كاهش‌ يابند. متيل‌پردنيزولون‌ همچنين‌ در درمان‌ بيماري‌هاي‌ گوناگوني‌ مثل‌ آسم‌، آرتريت‌، مشكلات‌ پوستي‌، حساسيت‌ شديد، و برخي‌ سرطان‌ها كاربرد دارد.

ادامه مطلب: متيل‌پردنيزولون - METHYLPREDNISOLONE

متفورمين - METFORMIN

   در مورد اين‌ دارو
متفورمين‌ يك‌ داروي‌ خوراكي‌ براي‌ درمان‌ ديابت‌ نوع‌ دو (ديابت‌ غيروابسته‌ به‌ انسولين‌) است‌. در اين‌ نوع‌ بيماري‌ قند، لوزالمعده‌ نمي‌تواند انسولين‌ كافي‌ توليد كند تا سلول‌هاي‌ بدن‌ بتوانند غذايي‌ را كه‌ مي‌خوريد مصرف‌ كنند. متفورمين‌ از طريق‌ كاهش‌ توليد گلوكز (قند موجود در خون‌) توسط‌ كبد، كاهش‌ جذب‌ گلوكز از دستگاه‌ گوارش‌، و افزايش‌ حساسيت‌ بدن‌ به‌ انسولين‌، قند خون‌ را به‌طور ثابت‌ و پس‌ از غذا پايين‌ مي‌آورد. چون‌ اين‌ دارو قند خون‌ را پايين‌ مي‌آورد، ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد قند خونتان‌ را به‌طور مرتب‌ اندازه‌ بگيريد تا ببينيد دارو چقدر مؤثر است‌.

ادامه مطلب: متفورمين - METFORMIN

مترونيدازول - METRONIDAZOLE

   در مورد اين‌ دارو
مترونيدازول‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌ رايج‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ باكتريايي‌ و تك‌ياخته‌اي‌ است‌، نظير عفونت‌هاي‌ پوست‌، استخوان‌، مفاصل‌، و بافت‌ نرم‌؛ برخي‌ از انواع‌ اسهال‌؛ عفونت‌هاي‌ واژن‌ و ساير عفونت‌هاي‌ لگني‌؛ عفونت‌هاي‌ داخل‌ شكمي‌؛ سينه‌پهلو (پنوموني‌)؛ سپتي‌سمي‌ (عفونت‌ در خون‌)؛ و اندوكارديت‌ (عفونت‌ لايه‌ خوني‌ قلب‌ و دريچه‌هاي‌ قلبي‌)، و آميبياز (عفونت‌ با آميب‌) و تريكومونازيس‌ (عفونت‌ با تريكوموناس‌).

ادامه مطلب: مترونيدازول - METRONIDAZOLE